Hladina gama (35 Hz a viac)

Hladina gama (35 Hz a viac)

Existuje ešte aj stav extrémne vybudeného vedomia Hladina gama (35 Hz a viac).

Je frekvenciou, ktorá je prítomná v celej časti hlavy. Umožňuje mentálnu ostrosť, extrémne zážitky, existenciálne stavy.

Frekvencie:

* 35 Hz – prebudenie stredných čakier a ich vyváženie
* 55 Hz – frekvencia pri tantrickej jóge, stimuluje kundalini
* 63 Hz – astrálna projekcia
* 70 Hz – mentálna a astrálna projekcia
* 80 Hz – uvedomenie si životného smerovania
* 83 Hz – u niekoho údajne otvára „tretie oko”
* 90 Hz – pocity bezpečia, pohody a vnútornej rovnováhy
* 105 Hz – celkový prehľad o celej situácii
* 108 Hz – totálne poznanie
* 120 – 500 Hz – pohybovanie predmetmi, premena hmoty a transmutácia.

Uverejnené v Články, Mozog Označené s: ,