Hladina beta (14 – 30 Hz)

Hladina beta (14 – 30 Hz) je stavom vedomého sústredenia sa na vonkajší svet.

Pozornosť smeruje k problémom spojeným s okolím.

V tejto hladine sa nachádzame prevažnú časť dňa a jej vyššie frekvencie /nad 20 Hz/ dosahujeme pri vysokom duševnom výkone alebo pri stresových situáciách. Okolo maximálnych frekvencií (cez 30 Hz) sa nachádzajú tzv. negatívne pocity (podráždenie, agresia, zlosť, strach, stres).

Hladina beta sa aktivuje vždy, keď zapojíme do chodu pohybový aparát. Predstavuje pre organizmus vysoký výdaj energie.

Uverejnené v Články, Mozog