Hladina theta (4 – 7 Hz)

Hladina theta (4 – 7 Hz) je čiastočným útlmom vedomia, keď mozog nereaguje na vonkajšie podnety.

Dostávame sa do nej pri najhlbšom uvoľnení a pri spánku doprevádzanom snami.

Táto hladina znamená jediný prístup k nášmu podvedomiu!

Snívanie v stave theta podporuje predstavivosť a tvorivosť. Sen je zložený z rôznych obrazov, preto sa človeku zdá, že sa mu v noci čosi snívalo, ale nemalo to zmysel.

To len preto, že mozog sa snaží nepotrebné alebo šokujúce obrazy a vnemy zo dňa odstrániť z krátkodobej pamäti.

V tomto úseku nie je príliš dobré sa budiť, lebo po zobudení je človek veľmi zmätený, keď sa mu preruší ventilovacia časť spánku, napr. pri porovnaní s PC, keď niečo mažete z PC a reštartujete ho, môže sa všeličo pokaziť.

Navodiť samovoľne hladinu theta a zotrvať v nej je veľmi ťažké.

Uverejnené v Články, Mozog Označené s: ,