Ako funguje mozog

Ako prebieha činnosť mozgu ?

Jednoducho ako na princípe výmeny elektriny.
Všetky mozgové bunky spolu komunikujú pomocou elektrických výbojov, ktoré neustále prúdia mozgom. Podľa rýchlosti čiže frekvencie týchto výbojov je činnosť mozgu pomalšia alebo rýchlejšia. Napríklad pokiaľ mozog produkuje pomalé frekvencie, je v stave spánku. Tento jav objavil v roku 1926 anglický fyzik W. Grey, ktorý taktiež zistil, že existujú 4 základné stavy mozgu, ktoré pomenoval hladiny vedomia (delta, theta, alfa a beta).

Každá hladina vedomia má určité frekvenčné rozpätie, ktoré sa meria v hertzoch za sek.– Hz/s.
Hladinám vedomia plne zodpovedá náš momentálny telesný aj psychický stav.

Ľavá hemisféra má na starosti analytické myslenie, verbálnu komunikáciu, detaily, kontrolu, posudzovanie alebo akciu.
Pravá hemisféra riadi emócie, intuíciu, priestorové vnímanie.

 

Tento poznatok umožňuje niekoľkonásobne efektívnejšie učenie.

Problémy so zapamätávaním sú totiž spôsobené najmä nevyužívaním pravej polovice mozgu a preťažovaním ľavej.

Ľavá pracuje na pribl. 18Hz a pravá na 14Hz, práve preto sa nemôže využiť plný výkon.

 

 

Uverejnené v Články, Mozog